Ceza Avukatının Rolü Nedir?

Ceza Avukatı Kimdir?

Ceza avukatı tanımı yasalarda yer almamaktadır. Daha çok halk arasında kullanılan haliyle ceza avukatı nedir sorusunun yanıtını uygulamadan yola çıkarak bulmak mümkündür.

Ağırlıklı olarak veya yalnızca ceza mahkemelerinde avukatlık yapan avukatlara ceza avukatı denmektedir.

Ceza Avukatı Hangi Davalarla İlgilenir?

Ceza avukatı veya bir başka ifadeyle ceza hukuku avukatı, adından da anlaşılacağı üzere, ceza hukuku bakımından suç oluşturan fillerle ilgili soruşturma ve kovuşturma aşamasındaki işlere bakar. Soruşturma sonunda suçun işlendiği kanısına varılırsa suçu işleyen hakkında kamu davası, halk diliyle ceza davası açılır. Bu davları takip eden avukatlar da daha çok ceza avukatlarıdır.

Ceza Davası Nasıl Açılır?

Ceza davası, bir suç işlediği iddiasıyla hakkında ceza uygulanması istenen kişi hakkında açılır. Suç işlediği iddia edilen kişi hakkında öncelikle soruşturma yapılır. Soruşturma sonunda kişinin üzerine atılı suçu işlediği kanısına varılırsa hakkında iddianame düzenlenir. Ceza davası nedir sorusunun yanıtı da bu aşamada kendini gösterir. Soruşturma sonunda Cumhuriyet Savcısı şüphelinin cezalandırılması istemiyle kamu adına ceza davasını açar.

Ceza Davalarına Hangi Mahkeme Bakar?

Soruşturma sonunda suçu işlediği varsayılan şüpheli hakkında suçun ağırlığına göre ağır ceza mahkemesi veya asliye ceza mahkemesinde dava açılır. Özellikle ağır ceza mahkemelerinde açılan davaların sonucu da ağır olabileceğinden hata payını yok etmek veya en aza indirmek için iyi bir ceza avukatı tutmanın önemi büyüktür.

Ceza Davası Sürecinde Avukatın İşlevi Nedir? 

Özellikle ağır cezalık davalarda ceza avukatı sıfatı da bazen yetersiz kalabilir. Hapis cezasının yüksekliği, ilgiliyi en iyi ceza avukatı arayışına yönlendirebilmektedir. Taraflar, her avukatın her işi yaptığı düşüncesiyle hareket edebilmektedir.

Elbette her avukat bir hukukçudur ve davada tarafların yanında, onları temsil edebilir. Ancak her alanda çalışan insanların ne iş yaptığı ayrıntılı sorgulandığı gibi, ceza davalarında da ceza avukatı ne iş yapar sorusu sorulmalı ve en uygun yanıtın ancak bir ceza avukatı tarafından verilebileceği gözden kaçırılmamalıdır.

Ceza Davalarında Vekaletname Zorunlu mu?

Ceza davalarında iki yöntemle avukat hazır bulunur. Biri isteğe bağlı, taraflarca tutulan, biri de mahkeme tarafından atanan ceza avukatıdır. Atanacak avukatın ceza hukuku avukatı olması tercih edilmelidir. Zira her meslekte olduğu gibi ceza hukuku alanında da avukatlıkta da uzmanlaşma büyük önem taşımaktadır