Yağma Suçu Emsal Karar

Tck madde 148 Yağma Suçu Emsal Kararı

Ceza Genel Kurulu         

2021/338 E., 2022/406 K.

02.06.2022

Mağdur ile yirmi beş yıldır tanışık olan sanığın 07.09.2015 tarihinde mağduru arayarak son kez görüşmek istediğini bildirdiği, mağdurun görüşmeyi kabul etmesi üzerine de aynı gün saat 16.00 sıralarında buluştukları, sanığın mağdurun arabasına binerek yanına oturduğu, mağdurun sanığa görüşmek istemediğini ve kendisini aramamasını bildirdiği, buna sinirlenen sanığın arabanın arka koltuğunda bulunan mağdura ait çantayı aldığı ve içerisindeki parfüm şişesini dışarı attığı, mağdurun boynundaki altın zinciri çekip kopartarak aldığı, daha sonra da mağdura ait cep telefonunu elinden zorla aldığı iddiası ile kamu davası açılan olayda; mağdurun soruşturma aşamasında, sanığın boynundaki altın zinciri çekip kopardığını, daha sonra da cep telefonunu elinden zorla aldığını ve arabadan inerek kaçtığını beyan etmesi, Turkcell tarafından düzenlenen 07.10.1015 tarihli cevabi yazının ekinde sunulan belgelerden de suça konu telefonun olaydan bir gün sonra sanık tarafından kullanıldığının anlaşılması maddi olayın oluşuna ilişkin kabulün dosya kapsamındaki delillere aykırı olup, mağdura ait telefonun sanıkta bulunma nedeninin akıl, mantık ve genel hayat tecrübeleri ile açıklanamaması karşısında mağdurun kovuşturma aşamasında değişen beyanının sanığı suç ve cezadan kurtarmaya yönelik olduğu ve sanığa atılı yağma suçunun sabit olduğu kabul edilmelidir.