Gasp Suçunun Cezası Emsal Karar

Gasp Suçunun Cezasına İlişkin Emsal Karar

Ceza Genel Kurulu         

2021/237 E., 2022/405 K.

02.06.2022

Mağdur ile sanığın yaklaşık on üç yıldır resmî nikahsız olarak aynı çatı altında yaşadıkları, olay günü geceleyin evde bulundukları sırada sanığın "Senin oğlunu kardeşini öldüreceğim, ben onlara yapacağımı biliyorum." diyerek mağduru tehdit ettiği, cebir uygulayarak mağdurun boynunda bulunan altın kolyeyi almaya çalıştığı, ancak mağdurun karşı koyması ve araya tanık ...'ün girmesi üzerine mağdurun fırsatını bularak dışarıya kaçması nedeniyle alamadığı iddiası ile kamu davası açılan olayda; mağdurun soruşturma aşamasında, sanığın eve girer girmez kendisine bağırmaya başladığını ve yumrukla omzuna vurduğunu, boğazındaki kolyeyi almaya çalıştığını, kendisinin ise vermemesi üzerine aralarında arbede yaşandığını, bu sırada evde bulunan çocukların araya girmesi üzerine fırsatını bularak sokağa kaçtığını beyan etmesine rağmen kovuşturma aşamasında bu beyanından dönerek sanığın kolyeyi almaya çalışıp çalışmadığını bilmediğini, ancak o an için sanığın boynundaki kolyeyi almaya çalıştığını düşündüğü ve kendisini darbettiği için o şekilde beyanda bulunduğunu ifade etmesi, sanığın atılı suçu işlemediğini savunması, tanık ...’ün de, sanığın babası olduğunu beyan ederek tanıklıktan çekinip mahkeme huzurunda beyanda bulunmaması nedeniyle kollukta alınan beyanının hükme esas alınamayacağı hususları birlikte göz önünde bulundurulduğunda; sanığın suça konu kolyeyi almaya çalıştığına dair mağdurun çelişen beyanı dışında delil bulunmaması nedeniyle sanığın beraatine ilişkin Yerel Mahkeme hükmünün isabetli olduğu kabul edilmelidir.