Suç Üstlenme Suçu (TCK 270)

Suç Üstlenme Suçu Nedir?

Adliyeye karşı işlenen suçlardan olan suç üstlenme suçu, TCK m. 270’te belirtildiği üzere, yetkili makamlara, gerçeğe aykırı olarak, suçu işlediğini veya suça katıldığını bildirme şeklinde tanımlanmaktadır.

 

Suç Üstlenme Suçunun Unsurları Nelerdir?

Suç üstlenme suçunun unsurları maddi unsurlar ve manevi unsur şeklinde sınıflandırılabilir.

A. Maddi unsurlar; fail, mağdur, suçun konusu, hareket ve neticeden oluşur.

1. Fail: Suç üstlenme suçunun faili herkes olabilir.

2. Mağdur: Suç üstlenme suçunun mağduru adil yargılanma hakkının sahibi kişi ya da kişilerdir.

3. Suçun Konusu: Suçunun konusu, gerçeğe aykırı olarak işlemediği bir suçu üstlenmedir.

4. Hareket: Suç üstlenme, yetkili makamlara gerçeğe aykırı olarak suçu işlediğini veya suça katıldığını bildirmek hareketleri ile gerçekleşmektedir.

5. Netice: Suç üstlenme neticesi harekete bitişik bir suç olduğu için failin yetkili makamlara suçu işlediğini bildirmesi ile suç tamamlanır.

B. Manevi Unsur: Suçu üstlenme suçu kasten işlenebilen bir suçtur.

 

Suç Üstlenme Suçunda Korunan Hukuki Değer

Suçu üstlenme suçu ile korunan hukuki yarar adli makamların hataya düşürülmeleri sonucu verilecek hatalı kararlar sonucu kaybedecekleri itibardır. Diğer bir ifadeyle, korunan hukuki değer, adil yargılanma hakkıdır.

 

Suç Üstlenme Suçunun Cezası Nedir?

TCK 270. maddesinde, yetkili makamlara, gerçeğe aykırı olarak, suçu işlediğini veya suça katıldığını bildiren kimseye iki yıla kadar hapis cezası verileceği belirtilmiştir.

Bu suçun üstsoy, altsoy, eş veya kardeşi cezadan kurtarmak amacıyla işlenmesi halinde; verilecek cezanın dörtte üçü indirilebileceği gibi tamamen de kaldırılabilir.

 

Suç Üstlenme Suçu Para Cezasına Çevrilebilir mi?

Hükmedilen bir yıl veya daha az süreli hapis cezası, adli para cezasına çevrilebileceğinden suç üstlenme suçundan verilen cezanın bu sınırlar içinde kalması halinde hapis cezası adlî para cezasına çevrilebilecektir.

 

Suç Üstenme Suçu Etkin Pişmanlık ve Zamanaşımı

Suç Üstlenme Suçu Etkin Pişmanlık: Suçu üstlenme suçu etkinlik pişmanlık hali düzenlenen suçlardan değildir.

Suç Üstenme Suçu Zamanaşımı: Suçu üstlenme suçu cezasının üst sınırı iki yıl hapis olduğundan zamanaşımı süresi sekiz yıldır. Kesintili zamanaşımı süresi ise on iki yıldır.

 

Suç Üstlenme Suçunda Görevi Mahkeme Hangisidir?

Suç üstlenme suçunda görevi mahkeme asliye ceza mahkemesidir.

 

Suçu Üstlenme Suçu Yargıtay Kararları

Ceza Genel Kurulu, 15.12.2020, 2018/250 E., 2020/520 K.

TCK’nın 270. maddesindeki suç üstlenme suçu, TCK’nın 283. maddesindeki suçluyu kayırma suçuna göre özel norm özelliği sergiler. Bu nedenle -hangi saik ve/veya amaçla olursa olsun- ehliyetsiz ve/veya alkollü araç kullanan ve yaralanmalı bir kaza yapan kişinin suçunu, ister en başında isterse de ceza soruşturması başladıktan sonra üstlenen diğer kişi, özel normun genel norma önceliği ilkesi gereğince yalnızca TCK’nın 270. maddesinden sorumlu tutulabilir.

------------------------------

 

Ceza Genel Kurulu, 21.05.2020, 2019/23 E., 2020/227 K.

... trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçu bakımından alkollü olmayan sanığın kendisi hakkında ceza hukuku anlamında suç teşkil etmeyen bir fiili üstlenmekten ibaret eyleminin "Suç üstlenme" suçunu oluşturmayacağı düşünülebilir ise de, kaza nedeniyle inceleme dışı sanık ...'in yaralanması nedeniyle takibi şikâyete bağlı olsa da olayda taksirle yaralama suçu bakımından yaralama suçu oluştuğundan, yetkili makamlara sonuç itibarıyla gerçeğe aykırı olarak taksirle yaralama suçunu işlediğini bildirmiş sayılan sanığın eyleminin bu yönüyle "Suç üstlenme" suçunu oluşturduğu anlaşılmaktadır. ...

Bu itibarla Yerel Mahkemenin direnme kararına konu beraat hükmünün, sanığın eyleminin suç üstlenme suçunu oluşturduğunun gözetilmemesi isabetsizliğinden bozulmasına karar verilmelidir.

 

SIK SORULAN SORULAR

1- Suç üstlenme cezası kaç yıl?

Suç üstlenme suçu cezası bir aydan iki yıla kadar hapistir.

 

2- Suç üstlenme suçu şikayete tabi mi?

Suç üstlenme suçu şikayete tabi değildir.