Zimmet Suçu Emsal Kararı

Zimmet Suçuna İlişkin Emsal Karar

Ceza Genel Kurulu         

2020/379 E., 2021/599 K.

02.12.2021

Sanığın Aydın Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünde tahsildar olduğu, 29.01.2010 tarihinde su borcunu ödediği hâlde abone olduğu suyu kesilen mağdur ...'un 05.02.2010 tarihinde borcunu ödediğine ilişkin tahsilat makbuzu ile tahsildar şefi olan tanık ...’a müracaat ettiği, tanık Kemal'in yaptığı kontrol sonucunda 29.01.2010 tarihinde sanık tarafından üç adet tahsilat makbuzunun iptal edildiğinin tespit edildiği, bu makbuzların Belediyede üst nüshalarının bulunmadığı ve mükelleflerden su borcunun tahsil edildiğinin anlaşılması üzerine sanık hakkında soruşturmaya başlandığı, yapılan inceleme neticesinde 29.01.2010 tarihinde tahsil edilip iptal edilen 49 TL ve 45,86 TL'lik makbuz bedellerinin iptal tarihinden bir hafta sonra mağdur ...'un müracaatı üzerine sanık tarafından kurum hesabına yatırıldığı, 29.01.2010 tarihinde tahsil edilen 29,96 TL’lik makbuz bedelinin ise sanık tarafından iptal edilerek aynı gün kurum hesabına yatırıldığı, neticede sanığın mükelleflere tahsilat makbuzu vermesine rağmen aynı gün yaptığı iki ayrı tahsilat makbuzunu aynı tarihte iptal edip bu durum Belediyeye bildirmediği ve tahsilat makbuzlarının bedeli olan toplam 94,86 TL’yi yaklaşık bir hafta kadar uhdesinde bulundurmak suretiyle ve zimmetine geçirdiği iddia edilen olayda;

Sanığın aşamalarda, bir günde dış veznede 300-400 makbuz kestiklerini, sistemin sık sık kesilmesi, yanlış dönem borcu yatırılması ya da yanlış sicil ile giriş yapılması nedenleriyle hatalı makbuz düzenlenebildiğini ve bu yüzden veznelerde makbuz iptal işlemlerinin sık sık yaşandığını savunması, sayıştay emekli uzman denetçileri tarafından düzenlenen bilirkişi raporunda, olayın sehven meydana geldiğinin belirtilmesi, yoğun iş yükü altında çalışan sanığın gün içerisinde yapmış olduğu işlemlerin fazlalığı, zimmete geçirdiği iddia edilen miktarın değerinin azlığı ve söz konusu iptal edilen tahsilat makbuzlarının aynı tarihte düzenlenip sadece iki adet olması, sabıkasız olan sanık hakkında daha önce benzer bir iddianın bulunmaması hususları birlikte değerlendirildiğinde; sanığın suç kastının bulunmadığı, bu nedenle zimmet suçunun kanuni unsurlarının gerçekleşmediği kabul edilmelidir.