Ağır Ceza Davaları Sık Sorulan Sorular

1) 3 aydır tutuklu olan bir yakınımın davası hala açılmadı, mahkemeye çıkmadı. Dosya düşer, tahliye edilir mi?

CMK’nın 101. maddesinde belirtildiği üzere, soruşturma evresinde şüphelinin tutuklanmasına sulh ceza hâkimi tarafından karar verilir. Yani yakınınız hakim karşısına çıkmış ve sulh ceza hakimi tarafından tutuklanmıştır. Tutukluluk durumuna itiraz edilebilir.

Tutuklulukta geçecek süre ise,  CMK’nın 102. maddesinde yer aldığı üzere, ağır ceza mahkemesinin görevine giren işlerde en çok iki yıl (zorunlu hallerde üç yıla uzatılabilir), girmeyen işlerde ise en çok bir yıldır (zorunlu hallerde altı ay daha uzatılabilir). Dolayısıyla yalnızca süre nedeniyle, dava da düşmez, tahliye de olmaz. Ancak CMK’nın 108. maddesi gereğince, sulh ceza hakimi tarafından en geç otuzar günlük süreler itibarıyla tutukluluk hâlinin devamının gerekip gerekmeyeceği hususunda re’sen veya istek üzerine karar verilir

2) Babama ait işyerini ben kiraya verdim. Kiracılar su aboneliği olmadan suyu sayaçtan geçirerek kullanmışlar. Kiracılar hakkında kaçak su kullanımından ceza davası açıldı. Babam hakkında da açılır mı?

TCK’nın 20. maddesine göre, ceza sorumluluğu şahsidir. Anlattığınız olayda, kiracı hakkında kaçak olduğunu bilerek su kullandığı için ceza davası açılması olağandır. Ancak işyerini kiraya veren de kullanan da babanız değildir. Dolayısıyla babanızın kaçak kullanım konusunda, suça katılımı söz konusu olmadıkça, hakkında dava açılmaz.

3) 2 yıl 9 ay hapis cezası aldım. Sicilim temiz olduğu halde neden paraya çevrilmedi?

TCK’nın 50. maddesinde belirtildiği üzere, kısa süreli hapis cezası (ki TCK’nın 49. maddesine göre, bir yıla kadar olan hapis cezaları kısa sürelidir), maddede belirtilen diğer koşulların bulunması halinde adli para cezasına veya diğer seçenek yaptırımlara çevrilebilir.

Cezanız bir yılın üstünde olduğu için para cezasına çevrilemez.

4) Resmi evrakta sahtecilik suçundan ceza aldım. Dosya onandı. Araç muayenesi için gönderdiğimiz ruhsatta sahte mühür kullanılmış. Kanıt yok. Yardımcı olur musunuz?

Anlaşılan mahkemece verilen karar onanmak suretiyle kesinleşmiş. Dosyada yeterli kanıt olmadığını söylüyorsunuz. Bu durumda, CMK’nın 308. maddesine göre, itiraz edilmesi için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına kendiniz dilekçe verebilir veya bir avukattan yardım alabilirsiniz.

5) İş arkadaşlarıma, maiyetimdeki personele ve iş sahiplerine kötü muamelede bulunduğum gerekçesiyle, 657 sayılı kanunun 125/(B)-(g) maddesi uyarınca, hakkımda kınama cezası verilmiştir. Ceza, hukuka aykırıdır. Nasıl bir yol izleyebilirim?

657 sayılı kanunun 135. maddesinde açıklandığı üzere, disiplin amirleri tarafından verilen kınama cezasına karşı kararın tebliği tarihinden itibaren yedi gün içinde disiplin kuruluna itiraz etmek olanaklıdır.

Başvurulabilecek bir başka yol da, idari yargıda dava açmaktır. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 7. maddesi uyarınca, idari yargıda dava açma süresi, soruşturmanın aleyhe sonuçlanmasıyla ilgili son kararın tebliği tarihinden itibaren otuz gündür.

Kendiniz belirtilen yolları kullanabileceğiniz gibi, bir avukattan da yardım almanız mümkündür.

6) Ben bir öğretmenim. Okulda çocuklar beni çok seviyor. Cana yakın davranayım derken hakkımda cinsel istismar suçundan dava açıldı. Okula gidemez hale geldim. Yardımcı olur musunuz?

Ne yazık ki, cinsel istismar suçlarına önyargılı bakılabiliyor. Benzetmek gerekirse suç adından kaynaklı olarak karşılaşmaya 1-0 geriden başlıyorsunuz. Yardımcı olabilmemiz için büromuzla bağlantı kurmanız, dosyanızla birlikte gelmeniz ve yüz yüze görüşmemiz gerekir.

7) Hakkımda öldürmeye azmettirme suçundan müebbet hapis cezası verildi. Cezam da Yargıtay’da onandı. Kesinlikle ben bu suçu işlemedim. Bu aşamadan sonra yapabileceğim bir şey kalmadı diyorlar. Doğru mu?

Ne yazık ki haklı da haksız da olsanız olağan yasal yollar tükenmiş durumda. Ancak tamamen umutsuzluğa kapılmayın. Olağanüstü dediğimiz gidilebilecek yollar var. Bunlar Daire kararına karşı itiraz, Anayasa Mahkemesi’ne kişisel başvuru ve yargılamanın yenilenmesi şeklindedir. Elbette bunların da koşulları vardır.

8) Ağır ceza suçları nelerdir?

Ağır ceza suçları arasında sayılabilecek temel suçlar, kasten öldürme,  işkence, zimmet, nitelikli yağma (gasp), cinsel istismar, rüşvet, nitelikli dolandırıcılık, resmi belgelerde sahtecilik, silah kaçakçılığı, uyarıcı ve uyuşturucu madde ticareti ve imalatı gibi suçlardır.

9) Ağır ceza mahkemesi hangi suçlara bakar?

Ağır ceza mahkemesi suçları, kanunda açıkça sayılanlarla birlikte, müebbet ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası dâhil olmak üzere, 10 yıldan fazla hapis cezasını gerektiren suçlardır.

10) Ağır ceza mahkemesi kimlerden oluşur?

Ağır ceza suçlarının görüldüğü ağır ceza mahkemesi; bir başkan ve iki üyeden oluşur. İddia makamını temsilen de bir Cumhuriyet Savcısı duruşmada yer alır.

11) Ağır ceza davaları ne kadar sürer?

Ağır ceza mahkemesi dava süreci, diğer davalara oranla daha uzun olabilmektedir. Ağır ceza davaları, soruşturmanın çok iyi yapılmış olup olmamasına bağlı olarak birkaç yıl sürebilmektedir. Süre, soruşturmanın çok iyi yapılmış olup olmamasına, sanıkların ve suçların çokluğuna, mahkemenin iş yoğunluğuna göre değişiklik gösterebilmektedir.

12) Ağır ceza avukatı hangi davalara bakar?

Ağır ceza avukatı, ağırlıklı olarak, kasten öldürme,  işkence, zimmet, nitelikli yağma (gasp), cinsel istismar, rüşvet, nitelikli dolandırıcılık, resmi belgelerde sahtecilik, silah kaçakçılığı, uyarıcı ve uyuşturucu madde ticareti ve imalatı gibi ağır ceza mahkemesinin görev alanına giren davalara bakar.

13) Ağır ceza avukat ücretleri ne kadar?

2023 itibariyle, Ağır Ceza Mahkemelerinde görülen davalarda avukatlık asgari ücreti 17.400 TL’dir. Bu miktarın altında avukatlık ücreti alınması yasaktır. Ancak ağır ceza avukatı ücretleri, dosyasının içeriğine, davanın süresine, avukatın deneyimine göre değişiklik göstermekte, taraflar arasında serbestçe belirlenmektedir.

14) Ağır ceza tutukluluk süresi ne kadardır?

Ağır ceza mahkemesi görevleri arasına giren suçlarda tutukluluk süresi, en fazla iki yıldır. Yasanın aradığı koşulların varlığı ve zorunluluk halinde bu süre en çok üç yıl uzatılabilir. Her halükarda toplam süre beş yılı geçemez.

15) Ağır ceza mahkemesi kararına itiraz nereye yapılır?

Yetkisizlik, davanın nakli, hâkimi red isteminin reddi, eski hale getirme isteminin reddi, durma, hükmün açıklanmasının geri bırakılması, tutukluluk hâlinin devamı veya salıverilmesi gibi kararlara itiraz etmek mümkündür. Ağır Ceza Mahkemesi ile başkanı tarafından verilen kararlar itiraz üzerine, numara olarak kendisini izleyen daireye, o yerde ağır ceza mahkemesinin tek dairesi varsa, en yakın ağır ceza mahkemesi tarafından incelenir ve karara bağlanır.

16) Ağır ceza mahkemeleri hangi davalara bakar?

Birden çok ağır ceza mahkemesi olan yerlerde görev dağılımına göre 1 ağır ceza mahkemesi özel olarak belirlenmiş suçlara bakabilmektedir. Ancak genelde mahkemeler arasında suç ayrımı yoktur. Geliş (numara) sırasına göre dosyaların dağıtımı yapılır.

17) Ağır ceza mahkemesi ceza alt sınırı nedir?

Ağır ceza mahkemesi ceza alt sınırı yoktur. Her ne kadar ağır ceza mahkemeleri alt sınırı 10 yıldan fazla hapis cezasını gerektiren suçlarla ilgili davalara bakarsa da yargılama sonunda alt sınır gözetilmeksizin ceza verilmesi mümkündür.