Ağır Ceza Avukatı Nasıl Olunur?

Ağır Ceza Avukatı Olmak

Ağır ceza avukatı olmak, daha çok halk arasında kullanılan bir sıfattır. Bunun için öncelikle her hukukçu gibi, hukuk fakültesini başarıyla bitirmiş olmak gerekir. Avukat olabilmek için, istisnai haller dışında genel kural, avukatlık  stajı tamamlanmış olmalıdır. Bulunulan yer barosuna kayıt yapılmalı ve avukatlık ruhsatı alınmalıdır. Bu aşamaları tamamlayanlar, ağır ceza alanında uzmanlaşarak, halk arasında kullanılan tabirle ağır ceza avukatı olmaktadır.

Ağır Ceza Avukatı Olmak İçin Gereken Koşullar Nelerdir?

Ağır ceza avukatı olmak için gereken koşullar, uzmanlık dışında avukat olmak için gereken koşullarla aynıdır. Koşullar, Avukatlık Kanununda belirtilmiştir. Buna göre;

Avukatlık mesleğine kabul edilebilmek için : e) Levhasına yazılmak istenen baro bölgesinde ikametgahı bulunmak, f) Bu Kanuna göre avukatlığa engel bir hali olmamak gerekir.

Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı Olmak: Avukatlık mesleğine kabul edilmek için gereken koşullardan biri, Türkiye Vatandaşı olmaktır. Mevzuatımıza göre yabancılar Türkiye’de avukatlık yapamaz.

Lisans eğitimi: Avukat olabilmek için diğer bir koşul da, Türk hukuk fakültelerinden birinden mezun olmak veya farklı ülkelerin hukuk fakültesinden mezun olup da Türkiye hukuk fakülteleri programlarına göre noksan kalan derslerden başarılı sınav vermiş bulunmaktır.

Staj: Avukat olacak kişiler, lisans eğitimini tamamladıktan sonra, avukatlık stajını yapmak üzere bulundukları yer barosuna başvurmalıdır. Avukatlık stajı tamamlanmalı, staj bitim belgesi alınmalıdır. Avukatlık stajı bir yıldır. Stajın ilk altı ayı mahkemelerde ve kalan altı ayı da en az beş yıl kıdemi olan ve staj yaptığı baroya kayıtlı bir avukat yanında yapılır.

Adli, idari ve askeri yargı hakimlik ve savcılıklarında, Anayasa Mahkemesi raportörlüklerinde, Danıştay üyeliklerinde, üniversiteye bağlı fakültelerin hukuk bilimi dersleri dalında profesörlük, doçentlik, yardımcı doçentlik görevlerinde dört yıl, kamu kurum ve kuruluşlarının hukuk müşavirliği görevinde on yıl süre ile hizmet etmiş olanlarda staj yapma koşulu aranmaz. Staj bitiminde staj bitim belgesi alınmalıdır.

Avukatlık ruhsatı: Avukatlık stajını başarıyla tamamladıktan avukat  adayları staj bitim belgesiyle başvurarak ikametgahlarının bulunduğu baroya başvurup avukat ruhsatı almalıdır. Ruhsat, avukatlık mesleğini yürütmek için zorunlu bir belgedir. 

Ağır ceza uzmanlığı: Ceza veya diğer bir ifadeyle ağır ceza avukatlığı yapmak isteyenlerin ağır ceza suçları konusunda kendilerini geliştirmesi büyük önem taşımaktadır.

Ağır ceza avukatı şeklinde mevzuatta bir tanımlama yoktur. Ancak ağır ceza mahkemelerinde görülen davalarda, sanık ve/veya mağdur müdafiliği yapan avukatlara, halk arasında “ağır ceza avukatı” denmektedir. Her meslekte olduğu gibi, avukatlıkta da uzmanlaşma yoluna gidilmesi büyük yarar oluşturacaktır.

Ankara’da Ağır Ceza Avukatı Olmak

Ağır ceza davaları alanında uzmanlaşmış avukatlar, yoğunluklu olarak ağır cezalık suçlara baktıklarından müvekkillerinin haklarını koruma ve onları savunma konusunda daha çok yararlı olabilmektedir. Ceza avukatlığını, Ankara’da yürüten kişilere ise halk arasında Ankara ağır ceza avukatı denmektedir. Ankara’da ağır ceza avukatlığı yapan kişiler, sadece Ankara’da hizmet vermemektedir. Ankara ağır ceza avukatları olarak adlandırılan avukatlar da Türkiye’nin her yerinde vekillik yapabilmektedir. Ceza avukatlığı yapanların, her ceza davasına bakma yükümlülüğü yoktur. 

Ağır Ceza Avukatı Ücretleri Ne Kadardır?

Ağır ceza avukatı ücretleri, birçok farklı faktöre bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Avukatın tecrübesi, uzmanlığı, çalıştığı bölge ve davanın zorluğu gibi çeşitli etkenler ceza avukatı ücretleri üzerinde etkili olmaktadır. Ağır ceza avukatları genellikle dava başına ücret alırlar.

Her yıl için avukatlık asgari ücret tarifesi, Türkiye Barolar Birliği tarafından belirlenmekte ve Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmektedir. Avukatların asgari ücretin altında ücret alması yasaktır. Türkiye Barolar Birliği tarafından belirlenen avukatlık asgari ücret tarifesine ek olarak her baro tavsiye niteliğinde bir avukatlık asgari ücret tarifesi yayımlamaktadır. Türkiye Barolar Birliği tarafından belirlenen asgari ücretin altında olmamakla birlikte taraflar ücreti belirlemekte serbesttir.

En İyi Ağır Ceza Avukatı Hangi Özelliklere Sahip Olmalıdır? 

En iyi ağır ceza avukatı olmak isteyen avukatların ağır ceza suçları alanında uzmanlaşması gerekmektedir. Ancak uzmanlık yalnız başına yeterli değildir. En iyi ağır ceza avukatında bulunması gereken belli başlı özellikler şunlardır; 

Hukuki bilgi: Avukat, ağır ceza suçları konusunda yeterli hukuki bilgiye sahip olmalıdır. Ayrıca bu alandaki gelişmeleri, mevzuat değişikliklerini yakından takip etmelidir. 

Dava yönetimi: Ceza avukatlığı alanında başarılı olmak isteyen avukatlar, davalarını etkili bir şekilde yönetmeli ve müvekkillerinin haklarını koruyacak stratejiler geliştirmelidir.

İletişim becerileri: En iyi ağır ceza avukatları; etkili bir şekilde iletişim kurabilme becerisine sahip olmalıdır. 

Adaletli ve tarafsız olma: Ağır ceza avukatlığını en iyi şekilde yapmak isteyen kişiler müvekkilinin haklarını korurken adaletli ve tarafsız olmalıdır.

Empati: En iyi ağır ceza avukatı, müvekkillerinin durumunu anlamaya çalışmalı ve onların hislerini anlamaya çalışmalıdır.

Pratik deneyim: Ağır ceza avukatının “en iyi” olabilmesi için ağır ceza davaları alanında deneyim kazanmış olması gerekir. 

Bu özelliklere sahip olan ağır ceza avukatları, müvekkillerinin haklarını korumakta daha etkili olabilmektedir.

Ağır Ceza Avukatı Hangi Mahkemelerde Görülen Davalara Bakar? 

Ağır ceza avukatı, başta ağır ceza mahkemeleri olmak üzere, asliye ceza mahkemeleri, bölge adliye mahkemeleri ceza daireleri ve Yargıtay ceza daireleriyle, Yüce Divan sıfatıyla baktığı davalar bakımından Anayasa mahkemesinde görülmekte olan her davaya bakar.

Kanunlarda avukatlarla ilgili sıfat ayırımı olmasa da uygulamada, özellikle uzmanlık gerektiren davalarda sıfata büyük önem verilmektedir. Nitekim hukuk sistemimize göre her avukat ceza, hukuk ve idare alanına giren her davaya bakma yetkisine sahiptir. Aynı yetki Anayasa mahkemesine yapılacak bireysel başvurular için de geçerlidir.

 

Ağır Ceza Avukatının Ceza Davalarındaki Görevleri Nelerdir? 

Ağır ceza avukatının en önemli görevi müvekkilini iyice savunabilmek, gerçeğin ortaya çıkmasında mahkemeye katkı sağlamaktır.

Her avukat gibi ceza avukatı da müvekkilinin lehine olabilecek hususları ortaya çıkarmalı, delilleri mahkemeye sunmalı, müvekkili lehine olabilecek en uygun kararın çıkması için çaba harcamalıdır.

Ağır ceza avukatı, müvekkilini rahatlatmalı, ona güven vermeli, müvekkilinin sürekli yanında olduğunu hissettirmeli, dava sürecinde yaşanabilecek endişeleri gidermelidir.

Sanık avukatı sıfatıyla katılan ağır ceza avukatı, müvekkilini iyice savunup lehine olabilecek en iyi kararın çıkması için uğraşmalıdır. Müdahil sıfatı taşıyan ağır ceza avukatı da müvekkilinin çıkarlarını gözeterek sanığın en çok ceza alması için çaba göstermeli, adaletin gerçekleşmesi için elinden geleni yapmalıdır.

 

Hangi Davalar Ceza Hukuku Kapsamına Girer? 

Ceza hukuku, suç ve ceza kavramlarını inceleyen kamu hukuku bölümüdür. 

Ceza hukuku, suç teşkil eden bir haksızlığın varlığından söz edilebilmesi ve dolayısıyla bir kişi hakkında işlemiş olduğu bu haksızlıktan dolayı ceza hukuku yaptırımı uygulanabilmesi için gerekli şartların oluşup oluşmadığı ile ilgilenen bir hukuk dalıdır. Bu kapsamda; suçun unsurlarına, ceza sorumluluğunun diğer şartlarına ve yaptırımlara ilişkin kurallar ceza hukukunun genel konularını oluşturmaktadır.

Kanunlarda açıkça suç olduğu belirtilen fiillerle ilgili her dava ceza hukukunun kapsamına girer.

 

Ceza Davaları Ne Kadar Sürer?

Bir ceza davasının ne kadar süreceğini önceden kesin olarak belirlemek mümkün değildir. Dava süresi, davanın niteliğine, fiil, fail ve mağdur sayısına, delillerin çokluğuna ve toplanmasındaki zorluğa, mahkemenin iş yoğunluğuna, işin tutuklu olup olmamasına, zamanaşımı süresinin yakın olup olmamasına, failin gıyabi olmasına göre farklılık gösterebilir.

Her ne kadar yargılama başlangıcında makul süre öngörülmekte ise de uygulamada bu süreye uyulmakta çok zorluk çekildiği ve çoğunlukla uyumadığı görülmektedir. Bunun nedeni de yukarıda açıklanan engellerdir.

 

Ağır Ceza Avukatı Nasıl Bulunur?

Ağır ceza avukatına erişmek her zamanda, her koşulda kolay olmayabilir. Ancak dava sonuçlarının çok ağır olması, hapis cezalarının yüksekliği nedeniyle birikimli, işin ehli bir ağır ceza avukatı seçilmesinde büyük yarar vardır.

Ağır ceza avukatı, yapılan araştırmayla sosyal medya aracılığıyla, öncesinde aynı avukatın savunmasını yapmış olduğu kişilerin yönlendirmesiyle, tanıdık birilerinin önermesi ile bulunabilir. Bu konuda iyi araştırma yapmalı, güven duyduktan sonra ağır ceza avukatıyla anlaşma sağlanmalıdır.

Ağır ceza avukatının çok bilgili olması yeterli değildir. Aynı zamanda, bu bilgiyi etkin ve mahkemeyi ikna edecek şekilde kullanabilmeli, bildiklerini karşı tarafa aktarabilmelidir.

Alanında uzman ve deneyimli bir ağır ceza avukatı arıyorsanız bizimle iletişime geçebilirsiniz. 2001 yılında Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı görevine atanmış ve bu görevi 12 yıl boyunca sürdürmüş olan şu anda ağır ceza avukatlığı yapan Mehmet İstanbullu hakkında daha fazla bilgi almak için Ankara ağır ceza avukatı sayfamızı ziyaret ederek daha detaylı bilgi alabilirsiniz.