2024 Ceza Avukatı Ücretleri Ne Kadar?

Avukatlık asgari ücret tarifesi, bir sonraki yıl geçerli olmak üzere, her yıl sonunda resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girer. Avukatların bu tarifenin altında ücret kabul etmesi yasaktır.

2024 Ceza Avukatı Ücretleri Ne Kadardır?

Ceza davası avukatlık ücreti, girilen davanın özelliğine, mahkemesine, davanın ağırlığına göre değişiklik gösterebilir. 2023 yılı Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine göre, avukatlık ücreti, asliye ceza mahkemelerinde 9.200 TL’den, ağır ceza mahkemelerinde 17.400 TL’den aşağı olamaz. Avukat ile taraf arasında asgari ücretin altında olmamak üzere ceza avukatı ücretleri serbestçe belirlenir.

2024 Ceza Davası Vekalet Ücreti Nasıl Belirlenir?

Türkiye Barolar Birliği tarafından hazırlanan avukatlık asgari ücret tarifesi Adalet Bakanlığı’nca onaylandıktan sonra resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girer. 2024 yılı asgari ücret tarifesi de 03 Eylül 2022 tarihli resmi gazetede yayınlanmıştır.

Tarifede her yargı biriminin olduğu gibi ceza davası vekalet ücreti de asgari miktar bakımından belirlenmiştir. Ceza avukatı ücreti açısından tarifedeki miktarlar alt sınırdır. Taraflar bunun üzerinde ücret belirleme konusunda serbesttir.

Ceza Davasında Avukatlık Ücreti Ne Kadar?

Ceza davası avukatlık ücretleri; avukat açısından, avukatın kıdemine, birikimine, uzmanlığına; taraf açısından ekonomik durumuna, işi önemseme derecesine; dava açısından davanın içeriğine, suçların ağırlığına, davanın bulunduğu aşamaya göre değişiklik gösterebilir.

Ceza davası avukatı ücretleri, avukatın kendi insiyatifine göre belirlenir. Ancak ceza avukatı ücretleri her halükarda asgari ücretin altında olamaz. Belirtilen miktarın altında ücret almak Avukatlık Kanunu’na aykırıdır.

Soruşturma Aşamasında Ceza Avukatı Ücreti

Soruşturma aşaması bakımından da Asgari Ücret Tarifesi alınabilecek alt limitini belirler. Bunun üstünde taraflar arasında serbestçe ücret belirlemek mümkündür. Ücretin üst limiti yoktur.

Ceza Davalarında Avukat Ücreti Nasıl Belirlenir?

Her yıl Türkiye Barolar Birliği ve her Baro tarafından Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi yayınlanır. Sulh ceza hakimliği, asliye ceza ve ağır ceza mahkemeleri, bölge adliye mahkemeleri ile Yargıtay’daki ücretler farklıdır. Ancak tarifede yer alan ücretler asgari olup, öngörülen ücretin altında olmamak üzere avukat ile iş sahibi arasında serbestçe belirlenir. Ücretin üst limiti yoktur.

Ceza Avukatı Tutarken Nelere Dikkat Edilmeli?

Tüm dava çeşitlerinde olduğu gibi ceza soruşturma ve davalarında da avukatın rolü büyüktür. Bu nedenledir ki avukat seçiminde çok dikkat edilmelidir. Kanuni bir düzenleme olmamakla  birlikte avukatlıkta da uzmanlaşma yolu açılmalıdır. Ceza avukatı tutarken dikkat edilmesi gereken en önemli husus, avukatın ceza hukuku konularında uzmanlaşmış olup olmadığıdır. Ceza avukatı seçerken, avukatın ceza ile ilgili geçmişi, başarıları, birikimi, etkileme yeteneği, kaynak zenginliği gibi hususların varlığı gözetilmelidir.

2024 Asliye Ceza Mahkemesi Avukatlık Ücretleri

2024 yılı avukatlık asgari ücret tarifesinde ceza-hukuk mahkemesi ayırımı yapılmamıştır. Tarifede yer alan asliye mahkemesi ücretini, ceza mahkemesi bakımından asliye ceza mahkemesi ücreti olarak algılamak gerekir. Ceza avukatı ücretleri de bu tarifeden az olmamak üzere avukat ve ilgili tarafça serbestçe belirlenir. 2024 yılı için asliye ceza avukatlık ücreti asgari 9.200 TL’dir.

Ağır Ceza Mahkemesi Vekalet Ücreti 2024

Ağır ceza avukatları ücretleri, avukatlık asgari ücret tarifesinde açıklanmıştır. Ağır ceza mahkemesi vekalet ücreti 2024 yılı itibariyle en az 17.400 TL’dir. Bu rakam tabanı işaret etmektedir. Avukat ile ilgili tarafın bunun üstünde ücret belirlemesi mümkündür. Ancak altında ücret belirlemek kanuna aykırıdır.

2024 Sulh Ceza Hakimliği Vekalet Ücreti

2024 yılı için geçerli Ankara Barosu Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine göre Sulh Ceza Hakimliğinde takip edilecek işler için bir avukatın alması gereken asgari ücret 22.800 TL’dir. Bunun üstünde taraflar arasında servetçe ücret sözleşmesi yapılabilir.

 2024 Ankara Ceza Avukatı Ücretleri

Avukatlık asgari ücret tarifesi tüm Türkiye açısından geçerlidir, bağlayıcıdır. Ankara ceza avukatı ücretleri de bu tarifeye tabidir. Ankara’nın, İstanbul’un veya başka bir ilin diğer illerden asgari ücret bakımından farkı yoktur. Ceza avukatı ücreti tarifenin altında olamaz. Aksi durum yasaya aykırılık oluşturur.

Ceza Davalarında Avukatlık Ücretini Kim Öder?

Ceza davalarında avukatlık ücretini avukatla anlaşmaya varan iş sahibi öder. Tarafların vardığı anlaşma dışında davanın sanık lehine sonuçlanması durumunda sanık lehine, davanın müdahili varsa sanık aleyhine sonuçlanması halinde müdahil lehine ayrıca vekalet ücretine hükmedilir ki Avukatlık Kanununun m. 164/5 gereğince bu ücret avukata aittir.