Uyuşturucu Madde Ticareti Suçu

Uyuşturucu Madde Ticareti Suçuna Yönelik Emsal Karar

Ceza Genel Kurulu         

2019/559 E., 2022/383 K.

26.05.2022

05.09.2016 tarihinde ele geçirilen suç konusu net 13.365 gram esrara ilişkin tüm organizasyonun sanık tarafından planlanıp yürütüldüğü, bu kapsamda uyuşturucu maddenin ...’daki şahıs ya da şahıslardan temin edilmesine ve yine ...’deki alıcı şahıs ya da şahıslara teslim edilmesine ilişkin bağlantıların, uyuşturucu maddenin ...’dan ...’e naklinde kullanılacak olan aracın kiralama işleminin, suç konusu esrarın teslim alınıp nakle hazır bir şekilde araca yerleştirilmesinin sanık tarafından gerçekleştirildiği, uyuşturucu maddenin nakli sırasında inceleme dışı sanık ...’in kullandığı araca sanığın bizzat öncülük yaptığının da anlaşıldığı, bu hâliyle sanığın, uyuşturucu madde ticareti yapma suçunu işleme yönünde bir karar alıp bu kararın icrası kapsamında tüm aşamalarını organize ettiği “05.09.2016 tarihli ticaret amacıyla uyuşturucu madde nakletme” eylemini gerçekleştirdiği, diğer taraftan 09.12.2016 tarihinde ele geçirilen suç konusu net 27.041 gram esrara ilişkin organizasyonun ise ilk olaydan farklı olarak inceleme dışı sanık ... tarafından planlanıp yürütüldüğü, bu bağlamda suç konusu uyuşturucu maddenin temininin, uyuşturucu maddenin naklinde kullanılan ve öncülük yapacak araçların ayarlanmasının inceleme dışı sanık ... tarafından gerçekleştirildiği, adı geçenin yaptığı plan kapsamında uyuşturucu maddenin araçla ...’dan ...’ya nakledilmesi işini ise 8.000 TL karşılığında sanığa teklif ettiği, o ana kadar 09.12.2016 tarihinde ele geçirilen suç konusu esrar ile herhangi bir ilgi ve irtibatı bulunmayan sanığın da önüne çıkan bu fırsatı değerlendirip inceleme dışı sanık ...’ın teklifini kabul ettiği ve aldığı yeni bir karar ile “09.12.2016 tarihli ticaret amacıyla uyuşturucu madde nakletme” suçunu gerçekleştirdiği, bu kapsamda sanığın 05.09.2016 ve 09.12.2016 tarihli eylemleri arasında kastı da içine alıp ondan önce gelen bir suç işleme kararından, diğer bir deyişle her iki suçu ortak bir zemine taşıyan subjektif bir bağdan söz edilemeyeceği, sanığın 09.12.2016 tarihli olayda yenilenmiş bir suç işleme kararı ile hareket ettiği, dolayısıyla sanığın eylemlerinin ayrı ayrı suçları oluşturduğu ve zincirleme suç hükümlerinin uygulanma şartlarının bulunmadığı kabul edilmelidir.