Kasten Yaralama Suçu (Tck m.86)

Kasten Yaralama Suçu İlişkin Emsal Karar

Ceza Genel Kurulu         

2022/94 E., 2022/486 K.

28.06.2022

Sanık ...’ın 2009 yılında ... ile evlendiği, bu evliliğinden... ve ... isimli iki oğlunun olduğu, üçüncü çocuğu ...’a hamile olduğu dönemde eşi ...’ın, sanık ... ve çocukları ile birlikte yaşadığı ...’u terk ederek ...’da ... isimli kadınla birlikte yaşamaya başladığı, sanığın çocuklara bakamadığını ifade etmesi üzerine... ve maktul ...’i yanına alan ...’ın bir süre çocuklara ... ile birlikte bakmaya çalıştığı, ancak çocukların bakımı ile ilgili anlaşmazlık çıkınca bu kez çocukları ...’taki ağabeyinin yanına gidip bıraktığı, ağabeyinin de birkaç ay sonra çocuklara bakmak istememesi üzerine, ...’ın sanık ...’i, yeni doğmuş olan ...’ı ve 6 yaşındaki... ile 2,5 yaşındaki maktul ...’i ...’tan ...’ye getirdiği, bir süre yanında çalıştığı tanık ...’in bekâr evinde kaldıkları, ...’ın evi boşaltmalarını istemesi üzerine ...’ın E Mahallesi’nde olayın meydana geldiği apartman dairesini kiralayarak sanık ... ve üç küçük çocuğunu bu daireye bırakıp gittiği, apartmana yeni bir aile taşındığını duyarak ziyarete gelen komşuların beyanlarına göre, evde en temel ev eşyasının dahi bulunmadığı, komşuların yardımlarıyla bir kısım eşyanın temin edildiği, hiçbir eğitimi ve mesleği bulunmadığını, bebeği nedeniyle de ... bulup çalışamadığını ifade eden sanık ...’in bu apartman dairesinde üç küçük çocuğuyla kalmaya başladığı, yiyeceklerini y...daki bir aşevinden temin ettikleri, sanığa ve çocuklarına maddi yardımda bulunmadığını yargılama sırasında açıkça ifade eden katılan ...’ın ailenin bakım ve ihtiyaçlarını karşılamadığı gibi kiralanan bu eve de uğramadığı, parası ve çamaşır makinesi olmadığı için ancak bebeği ...’a bebek bezi temin edebildiğini söyleyen sanık ...'in 2,5 yaşındaki maktul ...’i tuvaletini söylememesi, altını ve yatağını kirletmesi nedeniyle sık sık dövdüğü, olaydan 15 gün kadar önce maktul ...’in kolunun kırıldığı, sanığın maktulün ranzadan düşerek kolunu kırdığını ileri sürdüğü, sanık ...’ın olay günü de altını kirleten 2,5 yaşındaki maktul ...’i dövmeye başladığı, daireden gelen ağlama ve bağrışma seslerini komşuların dahi işittiği, seslerin birden kesilmesi üzerine sanığın kucağına aldığı maktul ile apartman dairesinden çıkarak yardım istediği, hastaneye kaldırılan ve vücudunda çok sayıda ve farklı zamanlarda oluşturulmuş darp cebir izi bulunan maktulün Adli Tıp Birinci İhtisas Dairesince düzenlenen rapora göre; küt göğüs travmasına bağlı myokard rüptürü nedeniyle meydana gelen kalp tamponadı sonucu hayatını kaybettiği olayda; sanığın altını kirlettiği gerekçesiyle değişik zamanlarda darbettiği 2,5 yaşındaki oğlu maktul ...’ın bedenindeki yaraların yaşamsal tehlike yaratan nitelikte olmaması, sanığın özellikle bu bölgeyi hedeflediğine ve kastının öldürmeye yönelik olduğuna ilişkin bir tespitin yapılamayışı, maktulün kendinden geçtiğini görmesi üzerine eylemine kendiliğinden son vermesi, maktulü kucağına alıp dışarı çıkarak komşulardan yardım istemesi ve olay yerine ilk yardım ekiplerinin getirilmesini istemesi şeklindeki olay öncesi, olay sırası ve olay sonrasındaki davranışları bir bütün hâlinde değerlendirildiğinde sanığın öldürme kastıyla değil yaralama kastıyla hareket ettiği, TCK’nın 86/1 ve 86/3-a, b fıkraları kapsamındaki yaralama eylemiyle maktulün ölümü arasında illiyet bağı bulunması karşısında da sanığın eyleminin kasten yaralama sonucu ölüme neden olma suçunu oluşturduğu kabul edilmelidir.