Kasten Öldürme Suçu Emsal Kararı

Ceza Genel Kurulu         

2021/64 E., 2022/590 K.

29.09.2022

Hakkında kasten öldürme suçundan hükmedilen hapis cezası kesinleşen inceleme dışı sanık ... ile maktul ...’in ... il merkezinde ayrı ... yerlerinde sigara ve tütün sattıkları, aralarında borç alacak ilişkisi bulunduğu,...’ın maktule borçlandığı, borcunu zamanında ödeyemediği, bu nedenle maktulle aralarında husumet oluştuğu, maktul ile...'ın para konusu ile ilgili olarak sık sık telefonda görüştükleri, bu görüşmeler sırasında maktulün hakaret içeren sözler sarf ettiğinin inceleme dışı sanık tarafından iddia edildiği, sanık ...’ın ise ...’i 10 yıldır tanıdığı, olaydan bir süre önce...’ın sanık ...’i telefonla arayarak ... dışında bulunduğunu ifade edip, tütün dükkânına göz kulak olmasını sanıktan istediği, sanığın dükkâna giderek...’ın işçisini işten çıkardığı ve kendi kardeşini burada çalıştırmaya başladığı, maktul ...’in alacağı ile ilgili olarak...’ı aramalarını sıklaştırması üzerine...’ın ... kiralayarak olay günü sanık ...’i de kullandığı bu araca alarak, maktule olan borcu ile ilgi olarak H isimli ortak bir tanıdıkları ile görüştükleri, ardından yanında sanık bulunduğu hâlde ... ilçesi, ... köyüne gidip suçta kullandığı tabancayı aldığı, ardından il merkezine döndükleri,...’ın maktul ...’ı telefonla arayarak buluşmak istediğini söylediği, gece yarısı yataktan kalkan...’ın kendisine ait dükkânın önüne kardeşleri ..., ... ve yeğeni M ile birlikte gittiği ve ellerinde bulunan sopa ve bıçaklarla...’ı beklemeye başladıkları,...’ın kullandığı aracın sağ ön koltuğunda sanık ... bulunduğu, aracın dükkânın önüne geldiği, ancak kalabalığı görünce... ve sanık ...’in durmaksızın yollarına devam ettikleri, ticari bir taksiye binen maktul ve yanındakilerin...’ın kullandığı aracı takibe başladıkları,...’ın kullandığı aracın trafik ışıklarında beklediğini görmeleri üzerine aracın önünde ticari taksiyi durdukları, ... ve ...’in ellerinde sopa ve bıçakla taksiden indikleri, maktul ve yeğeni M’nin ise takside kaldıkları, bunları gören...’ın sağ koltukta oturan ...’e "Yat!” dediği sanığın camın önünden çekilmesi ile...'ın kendi açtığı pencereden maktulün bulunduğu taksiye ateş etmeye başladığı, taksinin arkasında oturan maktulün başından yaralandığı,... ve sanık ...’in olay yerinden...’ın kullandığı araçla birlikte kaçtıkları, maktulün kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği anlaşılan olayda;

Sanık ...'ın olay günü inceleme dışı sanık ...'la buluşup H ile yapılan görüşmeye katıldığı,...'ın suçta kullandığı tabancayı almak için gittiği ... ilçesinde ve olay sırasında...'ın yanında bulunduğu, sopa ve bıçaklarla üzerlerine gelen ... ve ...'i görünce de inceleme dışı sanık ...'ın "Abi yat!" diye bağırması üzerine, oturduğu sağ ön koltukta yere eğildiği sabit ise de; sanığın aşamalarda istikrar gösteren ve olay günü...'ın kendisini çağırması üzerine, birlikte vakit geçirmek maksadıyla...'ın yanında bulunduğunu savunması, Mahkemedeki beyanında, sanığın köyden silahı aldığı sırada kahvehanede bulunduğu için sanığın silah alıp araca koyduğundan habersiz olduğunu ifade etmesi, inceleme dışı sanık ...'ın da aşamalardaki tüm ifadelerinde, trafik ışıklarında bekledikleri sırada maktul ve beraberindekilerin araçla önlerini kesip, araçtan sopa ve bıçaklarla inmeleri üzerine, o anda aldığı ani bir kararla torpido gözünden silahını alıp, sağ kapı camını düğmeye basıp indirdikten sonra ateş ettiğini kabul etmesi ve arkadaşı olan sanığın olayla ilgisinin bulunmadığını ifade etmesi karşısında; inceleme dışı sanık ...'in maktul ...'i kasten öldürme suçuna yardım eden olarak katıldığı hususu şüphe boyutunda kalmaktadır.

Amacı maddi gerçeğin ortaya çıkarılması olan ceza muhakemesinin en önemli ilkelerinin birisi de "şüpheden sanık yararlanır" ilkesidir. Bu ilkenin özü, ceza davasında sanığın cezalandırılması bakımından göz önünde tutulması gereken herhangi bir meseleye ilişkin şüphenin, sanığın yararına değerlendirilmesidir. Oldukça geniş bir uygulama alanı bulunan bu kural, bir suçun gerçekten işlenip işlenmediği veya işlenmiş ise gerçekleştirilme biçimi konusunda şüphe belirmesi hâlinde de geçerlidir.

Bu itibarla, sanık ...'ın kasten öldürme suçuna yardımdan mahkûmiyetini gerektirir, her türlü şüpheden uzak, kesin ve yeterli delil bulunmadığı kabul edilmelidir.