Israrlı Takip Suçu Nedir?

Sosyal Medyada Israrlı Takip

Israrlı takip konusu sosyal medyada sık yer alan haberlerdendir. Özellikle popüler insanlara yönelik sosyal medyada ısrarlı takip edilme olayı daha çok yansımaktadır.

Sosyal platformlarda (instagram youtube, twitter, tiktok, facebook vb.) bir kimseye sürekli takip isteği veya mesaj atmak.

Sosyal platformlarda (instagram, youtube, twitter, tiktok, facebook vb.) farklı yollardan ulaşmaya çalışmak, gibi paylaşımlar ısrarlı takip suçunu oluşturur.

Örneğin sosyal medyada yayınlanan bir haberde, “Bir reklam afişinde birlikte fotoğraflarının bulunduğu oyuncu ... ısrarla takip ederek tehditte bulunduğu ve sosyal medya hesabından mesajlar yollayarak cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla yargılanan ... savunmasında, "Amacım tanışıp samimi bir arkadaşlık kurmaktı" dedi.” denmektedir.

 

Takip Suçunun Unsurları Nelerdir?

Israrlı takip suçunun unsurları şunlardır:

- Fail: Fail herhangi bir kimse olabilir.

- Mağdur: Mağdurun cinsiyeti, yaşı, sosyal ve kültürel yapısı önemli değildir. Herkes bu suçun mağduru olabilir.

- Fiil: Israrlı bir şekilde fiziken takip etmek, haberleşme ve iletişim araçlarını, bilişim sistemlerini veya üçüncü kişileri kullanarak ısrarlı bir şekilde temas kurmaya çalışmaktır.

- Manevi unsur: Israrlı takip suçunun oluşabilmesi için genel kasıt gerekli ve yeterlidir. Suç olası kasıtla da işlenebilir.

- Nitelikli unsurlar: Israrlı takip suçundan verilecek cezanın artırılmasını gerektiren nitelikli hallere m. 123/A’nın ikinci fıkrasında üç bent halinde yer verilmiştir.

 

Israrlı takip suçunun;

a. Çocuğa ya da ayrılık kararı verilen veya boşandığı eşe karşı işlenmesi;

b. Mağdurun okulunu, iş yerini, konutunu değiştirmesine ya da okulunu veya işini bırakmasına neden olması;

c. Hakkında uzaklaştırma ya da konuta, okula veya iş yerine yaklaşmama tedbirine karar verilen fail tarafından işlenmesi;

Halleri nitelikli hal olarak kabul edilmiş ve bu hallerde ceza miktarı artırılmıştır.

- Suçun hukuki konusu: Burada korunan hukuki değer kişi hürriyeti, huzur ve güvenliğidir.

 

Israrlı Takip Suçunun Cezası Nedir?

TCK 123/A maddesine göre, ısrarlı takip suçunun cezası, altı aydan iki yıla kadar hapistir.

Suçun nitelikli hallerinde faile verilecek ceza ise bir yıldan üç yıla kadar hapistir.

Israrlı takip suçunun soruşturulması ve kovuşturulması şikâyete bağlıdır.

 

Israrlı Takip Suçunda Şikayet Süresi ve Zaman Aşımı

Israrlı takip suçu TCK m. 123/A-3’te belirtildiği üzere şikayete bağlı bir suçtur.

Şikayet konusunda genel hükümler uygulanır.

TCK m. 73’e göre, soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlı olan suç hakkında yetkili kimse altı ay içinde şikayette bulunmadığı takdirde soruşturma ve kovuşturma yapılamaz. Yani şikayet süresi şikayet hakkı olan kişinin fiili ve failin kim olduğunu bildiği veya öğrendiği itibaren altı aydır.

Israrlı takip suçunda öngörülen ceza miktarı gözetildiğinde TCK m. 66’ya göre dava zamanaşımı süresi sekiz yıldır. Olağanüstü zamanaşımı süresi se oniki yıldır.

 

Israrlı Takip Suçunda Etkin Pişmanlık ve Görevli Mahkeme

Öngörülen ceza miktarına göre ısrarlı takip suçunda görevli mahkeme asliye ceza mahkemesidir.

Israrlı takip suçunu işleyen kimsenin etkin pişmanlıktan yararlanma durumu yoktur. Zira yasada buna yönelik bir  düzenleme yoktur.

 

Israrlı Takip Suçunda Gözaltı ve Tutukluluk Hali

Israrlı takip suçunda gözaltı ve tutuklama açısında özel bir düzenleme yoktur. Genel hükümler çerçevesinde, geçici bir süre gözaltına alma söz konusu olabileceği gibi, TCK m. 100 ve devamı maddelerindeki koşulların varlığı halinde tutuklama kararı verilebilecektir. Ancak unutulmamalı ki tutuklama bir tedbirdir, ceza değildir. Bu nedenle  tutuklama tedbiri çok istisnai uygulanmalıdır. Asıl olan tutuksuz yargılamadır.

 

Israrlı Takip Suçunun Nitelikli Halleri Nelerdir?

Israrlı takip suçundan verilecek cezanın artırılmasını gerektiren nitelikli hallere m. 123/A’nın ikinci fıkrasında üç bent halinde yer verilmiştir.

Israrlı takip suçunun;

-. Çocuğa ya da ayrılık kararı verilen veya boşandığı eşe karşı işlenmesi;

-. Mağdurun okulunu, iş yerini, konutunu değiştirmesine ya da okulunu veya işini bırakmasına neden olması;

-. Hakkında uzaklaştırma ya da konuta, okula veya iş yerine yaklaşmama tedbirine karar verilen fail tarafından işlenmesi;

Halleri nitelikli hal olarak kabul edilmiş ve bu hallerde ceza miktarı artırılmıştır.

 

Israrlı Takip Suçunda Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması (HAGB) uygulaması bakımından, ısrarlı takip suçuna yönelik özel bir düzenleme yoktur. Genel hükümler çerçevesinde,  hükmedilen ısrarlı takip suçu cezasının miktarının 2 yıl ve daha altı hapis olması durumunda suçun faili hakkında HAGB kararı verilebilecektir.

 

Israrlı Takip Suçunun Adli Para Cezasına Çevrilmesi

TCK m. 50’ye göre hükmedilen bir yıl veya daha az hapis cezasının adli para cezasına çevrilmesi mümkündür.

Israrlı takip suçunun cezasının bir yıl veya altı hapis olması durumunda, diğer koşulların da varlığı halinde adli para cezasına çevrilebilecektir.

 

SIK SORULAN SORULAR

 

1- Israrlı Takip Uzlaşmaya Tabi mi?

Israrlı takip suçu uzlaşma kapsamında düzenlenen suçlardan olmadığından uzlaşmaya tabi değildir.

 

2- Israrlı Takip Suçu Şikayete Tabi mi?

Israrlı takip suçu 6 aylık şikayet süresine tabidir. Re’sen soruşturulan suçlardan değildir.

 

3- Israrlı Takip Suçu Ne Zaman Yürürlüğe Girdi?

Israrlı takip suçunu düzenleyen, 7406 sayılı kanunun 8. maddesiyle, 123. maddeden sonra gelmek üzere, eklenen TCK m. 123/A maddesi 12.05.2022 günü yürürlüğe girmiştir.