Depremde Yıkılan Binalara Emsal Karar

Depremde Yıkılan Binalara (çöken evlere) Yönelik Emsal Karar 

12. Ceza Dairesi, 2020/4564 E., 2022/6293 K. 06.10.2022

Depremin meydana gelmesi üzerine, S. Apatmanının yıkılması ve çökmesi sonucu, ...'nin göçüğe (depreme) bağlı olarak öldüğü, Belediye Başkanı ..., Belediye görevlileri olan sanıklar ..., ..., ... ve ... in yargılandığı olayda;

S. Apartmanının depremden 12 yıl önce inşa edildiğinin belirlendiği, binaya ait yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgelerinin bulunmadığı, binaya ait mimari, statik ve elektrik tesisat projelerinin mevcut olmadığı, binanın taşıyıcı sisteminin betonarme olup, zemin ve 3 normal olmak üzere toplam 4 kattan oluştuğu, S. Apartmanına ait statik proje bulunmadığından malzeme ve donatı sınıfı belirlemediği, ayrıca binaya ait hesap raporları da bulunmadığından, karot numuneler üzerinde gerçekleştirilen merkezi basınç deneyi sonucunda, numunelerin ortalama basınç dayanımı 8.86N/mm2 olarak elde edildiği, karotdayanımlarının da,.../mm2 arasında değiştiği, bunun da binada dökülen betonun oldukça heterojen olduğu anlamına geldiği, elde edilen ortalama basınç dayanımının minimum beton sınıfı olan C16'dan dahi sağlamadığı, ayrıca, yıkılan binanın mevcut taşıyıcı elemanlarının donatı detaylandırmasında yetersizlikler olduğu anlaşıldığından, söz konusu binada projelendirme, yapım ve ... bitimi aşamalarında mevzuata yeterince uyulmadığı;

Bina sahibi ve müteahhidi ...'nin ifadesinde; bina tamamlandığında Belediyeye bildirim yaptığını, başkaca bir işlem yapmadığını, Belediyenin de bina ile ilgili bir işlem yapmadığını beyan ettiğinin anlaşılması karşısında; mahkemece hakkındaki dosya tefrik edilmiş olan ...'nin Belediyeye herhangi bir başvurusunun olup olmadığı hususlarına ilişkin araştırma yapıldıktan sonra, başvurusunun bulunmadığının tespiti halinde suçun görevi kötüye kullanma kapsamına gireceği, başvuru yapılmış olduğunun tespiti halinde ise taksirle öldürme suçu bakımından değerlendirme yapılarak sanıkların hukuki durumlarının takdir ve tayini gerekir...