Ağır Ceza Hakimi Nasıl Olunur?

 

Ağır ceza hakimi olmak isteyen kişiler, öncelikle hukuk fakültesinden mezun olmalıdır. Hakimlik sınavını başarılı bir şekilde geçmelidir. Yapılacak sınavda başarı gösterenler iki yıllık meslek öncesi eğitime tabi olurlar. Avukatlıktan geçenlerde ise bu süre bir yıldır. Eğitim sonunda yapılacak sınavda başarı gösterenler kura ile hakim olarak atanır. Atamalar ağır ceza hakimi şeklinde olabileceği gibi diğer sıfatlı atamalar da mümkündür.

Ağır Ceza Hakimi Kimdir?

Ağır ceza hakimi olma şartlarından ziyade, hakim olma koşullarını taşıyanlar arasından ağır ceza mahkemelerinde görevlendirilen hakimlere ağır ceza hakimi denmektedir. Ağır ceza hakimliği görevini yapmak için kura ile atama yapılabileceği gibi Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından re’sen atama yapılması da mümkündür. Ağır ceza hakimi olarak atanan kişiler sürekli ağır cezalık davalara bakarak zamanla konularında uzmanlaşmaktadır. 

Ağır Ceza Hakimi Hangi Davalara Bakar?

Ağır ceza mahkemesinin görev alanına giren davaları yürüten ağır ceza hakimi ana hatlarıyla aşağıda belirtilen ve özel olarak ağır ceza mahkemesinin görevlendirildiği davalara bakar; 

 • Kasten adam öldürme 
 • İşkence 
 • Zimmet 
 • Nitelikli yağma (gasp) 
 • Cinsel istismar 
 • Rüşvet
 • Nitelikli yağma 
 • Resmi belgelerde sahtecilik 
 • Silah kaçakçılığı 
 • Uyarıcı ve uyuşturucu madde ticareti ve imalatı 
 • İnsan ticareti 
 • Parada sahtecilik 
 • Hileli iflas 
 • Cinsel saldırı 
 • İnsan ticareti 
 • Devletin güvenliğine ilişkin suçlar 
 • Doku ve organ ticareti İnsanlığa karşı işlenen suçlar

Müebbet hapis, ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 10 yıldan fazla hapis cezası gerektiren, asliye ceza mahkemelerinin görevini aşan tüm suçlara ilişkin davalar ağır ceza mahkemesinin ve dolayısıyla ağır ceza hakimlerinin görev alanına girmektedir. 

Ağır Ceza Hakimi Hangi Özelliklere Sahip Olmalıdır? 

Ağır ceza hakimi kimdir sorusunun cevabından yola çıkarak ağır ceza hakimlerinin sahip olması gereken belli başlı özellik, cezaların ağırlığı nedeniyle bir hataya meydan vermeden sağlıklı, adil karar vermektir. Ağır ceza hakimi büyük bir vicdani sorumluluk altında hareket etmelidir.

Sanığın adil yargılanmasını, hak arayanın da adalete kavuşmasını sağlamak üzere ağır ceza hakimi duyarlı davranmalı, dosyayı çok iyi incelemeli, tarafları can kulağıyla dinlemelidir. Hakim, yörenin özelliklerini de gözetmeli, empati yapabilmeli, ceza adaletini sağlamak anlamında teraziyi dengede tutmalıdır.

Ağır Ceza Hakimi Maaşı Ne Kadardır?

Ağır ceza hakimi maaşı, diğer hakimler gibi kıdeme ve dereceye göre belirlenmektedir. En düşük ağır ceza hakimi maaşını sekizinci derecede göreve başlayan hakimlere almaktadır. Hakimler birinci dereceye kadar yükselebilmektedir ki bu da en yüksek maaşlarına denk gelmektedir. Hakimlerin maaşlarına yansıyan en önemli faktör hakimlik tazminatıdır.

Ankara Ağır Ceza Hakimleri

Ağır ceza davalarına bakan ve Ankara’da görev yapan hakimlere Ankara ağır ceza hakimi denmektedir. Ankara ceza hakimleri, Ankara ağır ceza mahkemesinde görülen ağır ceza davalarında karar verme yetkisine sahiptir.

Ankara Adalet Sarayı’nda ve Batı Adliyesinde bulunan ağır ceza mahkemeleri, bir başkan ve iki üyeden oluşur. Mahkeme nezdinde nöbetleşerek duruşmalara çıkan ikiden fazla üye bulunması mümkündür. Duruşmalara ayrıca bir Cumhuriyet savcısı katılır.