Ağır Ceza Avukatı Kimdir? Önemi Nedir?

Ceza kanunlarında tanımlanan suçlar arasında, ağır ceza mahkemesinde görülmesi gereken davalarda müdafilik yapan kişilere, uygulamada ağır ceza avukatı denmektedir. Mevzuatta ise ağır ceza avukatlığının tanımına ilişkin bir açıklama yapılmamıştır. Ağır ceza mahkemesi görevleri arasına giren suçlarla ilgilenen ağır ceza avukatları, ceza davalarının seyri açısından son derece önemli bir konuma sahiptir.

Ağır Ceza Avukatı Hangi Davalara Bakar? 

Ceza avukatı, ceza kanunlarında suç olarak tanımlanan fiilleri gerçekleştiren sanıkların savunmalarını, mağdur olanların da haklarını arama ve sonuçta her iki taraf için adil bir yargılama olmasını sağlama görevlerini yerine getirir. Ceza avukatlarının hangi davalara baktığını anlamak için öncelikle ağır ceza mahkemelerinin yargı alanına giren suçların bilinmesi gerekmektedir. Ceza kanunlarında suç teşkil eden fiillerin yargılaması, asliye ceza mahkemeleri ve ağır ceza mahkemelerinde yapılmaktadır. Ağır ceza mahkemesinin görev alanına giren ve ağır ceza avukatlarının baktığı belli başlı davalar şunlardır;

 • Kasten öldürme
 • İşkence Zimmet
 • Nitelikli yağma (gasp)
 • Cinsel istismar
 • Rüşvet
 • Nitelikli yağma
 • Resmi belgelerde sahtecilik
 • Silah kaçakçılığı
 • Uyarıcı ve uyuşturucu madde ticareti ve imalatı
 • Parada sahtecilik
 • Hileli iflas
 • Cinsel saldırı
 • İnsan ticareti
 • Devletin güvenliğine ilişkin suçlar
 • Doku ve organ ticareti
 • İnsanlığa karşı işlenen suçlar

Ceza Davalarında Ağır Ceza Avukatı Neden Önemlidir?

Ağır ceza mahkemesi yargılamaları sonucunda sanıkların hürriyetlerini kısıtlayacak ağır kararlar çıkabilmektedir. Bu nedenle ağır ceza suçlarından yargılanan kişilerin haklarının en iyi şekilde savunulması gerekmektedir. Bir taraftan sanıkların savunmasını yapan ve cezalarının en aza indirilmesi için çalışan, diğer taraftan mağdurların haklarını korumaya çalışan ağır ceza avukatları, ceza davalarının adil bir şekilde ilerlemesine katkı sağlamaktadır. Ağır ceza avukatı, yaptığı savunmayla müvekkilinin taleplerini ve haklarını belirtir. Sanık olan müvekkillerinin lehine olan hususları vurgular, bunula ilgili delilleri ve belgeleri toplar. Dosyaya ve davanın seyrine hakim olan ceza avukatları müvekkillerine ve yargılama sürecine önemli katkılar sağlar.

Ağır Ceza Avukatının Sahip Olması Gereken Özellikler Nelerdir? 

Yaptırımları ve nitelikleri bakımından ağır olan suçlarla ilgilenen avukatlık için gerekli özellikler arasında avukatın müvekkillerini en iyi şekilde savunabilmesi gerekmektedir. Ayrıca ceza avukatları ceza kanunlarına ve ceza usulüne her açıdan hakim olmalıdır. Bir ağır ceza avukatı, yaptığı hazırlıkla davanın seyrini, kendini yeterince ifade edemeyen müvekkilinin lehine değiştirebilmeli, mahkemeyi etkileyebilmelidir. Avukat, yapacağı hatalı bir beyanla müvekkilin mağdur olmasına yol açabilir. Ek olarak ceza avukatları, mevzuatta yapılan değişiklikleri ve güncellemeleri yakından takip etmelidir. Ceza avukatı, dava sürecini çok iyi takip etmeli ve müvekkilinin mağduriyetime yol açmamak için titiz bir çalışma yürütmelidir.

Ağır Ceza Avukatı Ne Kadar Kazanır? 

Ağır ceza avukatı ne kadar kazanır sorusunun cevabı dosyasının içeriğine, davanın süresine, avukatın deneyimine göre değişiklik göstermekte, taraflar arasında serbestçe belirlenmektedir. 2023 itibariyle, Ağır Ceza Mahkemelerinde görülen davalarda avukatlık asgari ücreti 17.400 TL’dir. Bu miktarın altında avukatlık ücreti alınması yasaktır. Bir ağır ceza davası için avukat arandığında öncelikle bakılması gereken ücret değil, deneyim, birikim ve başarı olmalıdır. Ağır ceza suçlarında avukat seçimi, olası cezaların fazlalığı nedeniyle hayati önem taşımaktadır.

Ankara Ağır Ceza Avukatı 

Ankara ağır ceza avukatı; Ankara’da faaliyet gösteren ve ceza davalarını yürüten avukatları ifade etmektedir. Ancak Ankara ağır ceza avukatları sadece Ankara’da faaliyet değil aynı zamanda Türkiye’nin farklı şehirlerindeki ceza davalarını yürütebilmektedir. Ceza davasında sanık veya mağdur olan kişiyi, hangi şehirde olursa olsun Ankara avukatı da temsil edebilmektedir. Ankara barosu ağır ceza avukatları, müvekkillerini mevzuatta yer alan suçlarla ilgili davalarda, ağır ceza ve asliye ceza mahkemelerinde temsil etmektedir.