6222 Sayılı Kanun Hakeme Yumruklu Saldırıyı Önleyebilir mi?

Halil Umut Meler Neden Yumruk Yedi?

Sporda şiddet ile ilgili yasal düzenleme yapılmış ve şiddet uygulayanlar hakkında cezai ve idari yaptırım öngörülmüş olsa da, şiddetin devam ettiği görülmektedir. Son zamanlarda hakem Halil Umut Meler’in sahada yumruk yemesi, Futbol Federasyonunu dahi çileden çıkarmış, futbol ligleri dondurulmuş, tüm maçların oynatılması durdurulmuştur.

Hakeme yumruk atan kişinin geçmişteki siyasi kimliği de ayrıca dikkat çekici bir hal almıştır.

İddia, hakemin hatalı ve taraflı kararlar verdiği, savunma ise hakemin yanlış kararları yüzünden kendisine tokat atıldığıdır. Bir hakemin yönettiği bir maçta hatalı kararlar vermesi, hiç bir zaman ona şiddet uygulanmasını haklı kılamaz.

 

Hakeme Yumruk Atan Kim?

Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçı hakemi Halil Umut Meler'e yumruk atan Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, sosyal medyaya yansıyan görüntülerden de anlaşılacağı üzere, maç sonrasıhakeme saldırıyor, yumruk atıyor. Yumruğun şiddetiyle yere düşen hakemin kafa travması geçirdiği, sol gözü çevresinde kanama ve çatlak olduğu açıklanmıştır. Hakemin geçmişteki siyasi kimliği, milletvekili geçmişi gündemdeki yerini almıştır.

 

6222 Sayılı Kanun Nedir? Ne İşe Yarar?

Sporda şiddetin önüne daha etkin şekilde geçilebilmesi amacıyla, 14.04.2011 tarihinde yürürlüğe giren, 6222 sayılı Sporda Şiddet Ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun çıkarılmıştır.

Kamuoyunda, sporda şiddet yasası da olarak adlandırılan kanunun 1. maddesinde, kanunun amacının müsabaka öncesinde, esnasında veya sonrasında spor alanları ile bunların çevresinde, taraftarların sürekli veya geçici olarak gruplar halindebulundukları yerlerde veya müsabakanın yapılacağı yere gidiş ve geliş güzergâhlarında şiddet ve düzensizliğin önlenmesidir.

Kanunun 2. maddesinde, kanunun kapsamının müsabaka öncesinde, esnasında veya sonrasında, spor alanları ile bunların çevresinde, taraftarların sürekli veya geçici olarak gruplar halinde bulundukları yerlerde veya müsabakanın yapılacağı yere gidiş ve geliş güzergâhlarında,takımların kamp yaptığı yerlerde uygulanacak güvenlik önlemlerini, şike, teşvik primi ve diğer yasak fiil ve davranışları, bunlara uygulanacak yaptırımları, spor kulüplerinin, spor kulübü yöneticilerinin, sporcularının ve diğer görevlilerinin, genel kolluk veya özel güvenlik görevlilerinin, hakemlerin, taraftarların, taraftar derneklerinin, taraftar temsilcilerinin, spor federasyonlarının, yazılı veya görsel ya da işitsel kitle iletişim kuruluşları ile mensuplarının ve diğer ilgili kişi ve kurumların spor müsabakalarında şiddet ve düzensizliğin önlenmesine ilişkin hususlardaki görev ve sorumluluklarını kapsar.

 

Sporda Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’a (Sporda Şiddet Yasası) Göre Hakeme Yumruk Atmanın Cezası Nedir?

Sporda Şiddet Ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun’da başta idari olarak yaptırım öngörüldüğü gibi TCK’ya da atıf yapılmıştır. 6222 sayılı Kanun cezaları ağırlıklı olarak idaridir.

Sporda Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’un 9. maddesinde, yöneticilerin sorumluluğu, 17. maddesinde yaralama, 17/A ve 18. maddelerde hak yoksunluğu, 19. maddesinde Federasyonun yaptırım uygulama yetkisi, 20. maddesinde hakemlere karşı işlenen suçlar bakımından hakemlerin kamu görevlisi sayılacağı, 23. maddesinde, bu Kanun kapsamına giren suçlardan dolayı yargılamanın asliye ceza mahkemelerinde yapılacağı belirtilmiştir.

İddia yaralama ve tehdit şeklindedir. Yaralama suçunu düzenleyen TCK m. 86/ya göre ceza 1 yıldan 3 yıla kadar hapistir. Aynı kanunun 87. maddesine göre eylemin kırığa neden olması durumunda verilecek ceza yarı oranında artırılacaktır. Ayrıca 8622 sayılı kanunun 20. maddesi yollamasıyla TCK m. 86/3 maddesi gereğince verilecek ceza yarı oranda, keza TCK m. 87/3 uyarınca kemi kırığı oluşması durumunda ceza ayrıca yarı oranda artırılacaktır. 6222 sayılı Kanunun 17. maddesi uyarınca cezanın yine yarı oranda artırılması gündeme gelecektir.

 

Hakem Halil Umut Meler’e Yapılan Yumruklu Saldırı Cezası Paraya Çevrilebilir mi?

Sporda Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun, hakeme yumruk atmanın cezası bakımından TCK’ya atıf yapmıştır. TCK m. 49 ve 50’ye göre, 1 yıla kadar olan hapis cezalarının adli para cezasına çevrilmesi mümkündür. Hakeme yumruk atmanın cezası da bu kapsamda değerlendirilmelidir. Ceza süresi 1 yılı geçeceği varsayıldığında hapis cezasının adli para  cezasına çevrilmesi mümkün olmayacaktır.

 

6222 Adli Para Cezası Ne Kadar?

6222 sayılı kanun değişik maddelerinde ceza düzenlemesine yer vermiştir. 6222 sayılı kanun cezaları kanunun, “Ceza Hükümleri” başlıklı 3. bölümünde düzenlenmiştir. Bunlar şike ve teşvik primiyle ilgili 11, 14, 15, 17, 18, 19, 22. maddeleriyle geçici 1. maddede belirtilmiştir. Bazı maddelerde doğrudan ceza miktarı öngörülürken bazıları artırım maddeleri şeklindedir.