Çalışma Alanları


İstanbullu Hukuk Bürosu olarak aşağıda belirtilen alanlarda avukatlık hizmeti vermekteyiz.

Ağır Ceza Davaları

Diğer Ceza Davaları

  • Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma Suçlarında Avukatlık
  • İhaleye Fesat Karıştırma Suçlarında Avukatlık
  • Türk Ceza Yasasında Yer Alan Diğer Suçlarda Avukatlık
  • Kaçakçılık Suçlarında Avukatlık
  • Özel Yasalardan Kaynaklanan Diğer Suçlarda Avukatlık

Diğer Avukatlık Hizmetlerimiz

  • Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru
  • Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine Başvuru
  • Hukuki Danışmanlık